Projekt „Jačanje konkurentnosti poduzeća ESCO – FOFONJKA ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Amblemi fondovi 001

„Projekt je sufinanciran sredstvima iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU” temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Korisnik projekta: ESCO – FOFONJKA d.o.o.; OIB: 92264001001, 29. rujna 4, 43 000 Bjelovar

Kratki opis projekta

  Tvrtka ESCO – FOFONJKA d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.11.1.1.01.0661 za provedbu projekta „Jačanje konkurentnosti poduzeća ESCO – FOFONJKA ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“.

  U svrhu jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja, ESCO – FOFONJKA d.o.o. projektom planira implementaciju inovativnog proizvodnog procesa i organizacije poslovanja s ciljem ostvarenja tehnološki napredne proizvodnje te digitalne i zelene tranzicije poslovanja, razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje i izvoza te očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta. Ciljne skupine: zaposlenici prijavitelja, kupci i dobavljači te indirektno šira javnost i lokalna zajednica.

  Razdoblje provedbe projekta

   Projekt se provodi od 31. srpnja 2021. godine do 30. rujna 2023. godine.

   Opći cilj projekta

   Opći cilj projekta je ulaganjem u zelene i digitalne tehnologije doprinijeti jačanju konkurentnosti i poticanju rasta MSP-ova u RH kako bi se povećala sposobnost odgovora na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa te kako bi se stvorilo uvjete za bržu i bolju prilagodbu gospodarstva suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima.

   Svrha projekta (specifični ciljevi)

    1. Ulaganje poduzeća ESCO-FOFONJKA d.o.o. u inovativna digitalna tehnološka rješenja s ciljem zelenog, digitalnog i otpornog oporavka (Pokazatelj: Broj novouvedenih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima – 4)

    2. Jačanje konkurentnosti društva na tuzemnom i inozemnom tržištu kroz primjenu digitalnih i zelenih tehnoloških rješenja te inovativnih poslovnih modela u svrhu povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranja novih radnih mjesta (Pokazatelji: povećani prihod od prodaje za 21,08%; povećani prihod od izvoza za 21,10%; porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu – 12 novih djelatnika/ica)

    Očekivani rezultati projekta

    1. Stvaranje konkurentske prednosti i brže i bolje prilagodbe suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima.
    2. Nabava značajnog broja novih strojeva te kompletna reorganizacija poslovanja, osiguranje nesmetane i kvalitetne proizvodnje i prodaje.
    3. Osiguranje održivosti projektnih rezultata kroz ugovor o održavanju opreme i rješenja implementiranih u sklopu provedbe projekta.
    4. Povećanje udjela na tržištu EU u proizvodnji dvokrakih opruga sa 30% na 35% do 2023. godine.
    5. Promjene u pristupu tržištu kod širenja na domaćem tržištu, okrenuti se prema proaktivnom pristupu gdje se kupca intenzivnije traži i nudi mu se proizvod.
    6. Proširiti opseg i volumen poslovanja s postojećim kupcima ili mogućnost zemljopisnog širenja.
    7. Uspješno privlačenje novih kupaca, bolje tržišno pozicioniranje i prepoznatljivost branda te stvaranje pozitivnog imidža provedbom plana marketinških aktivnosti.
    8. Praćenje trendova i stalno unaprjeđenje poslovnih procesa potrebama tržišta.
    9. Zapošljavanje 12 novih djelatnika kao izravan rezultat predmetnog projekta.

    Ukupna vrijednost projekta iznosi: 18.025.224,34 HRK
    Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 12.207.981,41 HRK
    Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 4.539.052,96 HRK

    Za više informacija o projektu možete kontaktirati Franjo Fofonjka na: esco@esco.hr

    Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

    Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

      Projekti