IKT rješenja za konkurentnije proizvode

Zastava eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj18 mjeseci provedbe = uspješno završen projekt

Počela provedba projekta: IKT rješenja za konkurentnije proizvode

Tvrtka ESCO-Fofonjka d.o.o. je 05.02.2020.g. temeljem uspješnog prolaska poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2 sklopila ugovor sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije o sufinanciranju projekta (bespovratna sredstva).

Naziv projekta: IKT rješenja za konkurentnije proizvode.

Glavne aktivnosti projekta:

 • Nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih unapređenju poslovnih procesa
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Ciljevi i očekivani rezultati: Osnovni cilj ovog projekta je ulaganjem u IKT rješenja povećati konkurentnost kroz povećanje efikasnosti poslovanja skladišta, odjela konstrukcije, procesa računovodstva i nabave, a time doprinijeti i realizaciji strateških ciljeva Industrijske strategije RH te regionalnih/lokalnih ciljeva i razvojnih dokumenata. Realizacijom projekta poduzeće očekuje povećati broj zaposlenih osoba, povećati prihod od prodaje, unaprijediti 4 poslovna procesa te iskoristiti bespovratna sredstva.

Ukupna vrijednost projekta: 1.154.246,05 KN (sa PDV-om)
Iznos koji sufinancira EU
: 637.143,81 KN (bez PDV-a)
Razdoblje provedbe projekta
: od 15.01.2020. do 15.07.2021.

Novosti:

20.08.2020. – tijekom 6 mjeseci provedbe projekta, realizirali smo svih 10 aktivnosti planiranih u ovom 6. mjesečnom razdoblju. Osim aktivnosti vidljivosti projekta (objave u digitalnim i tiskanim medijima, plakat i naljepnice), nabavili smo računala sa svim komponentama i operativnim sustavom za potrebe skladišta i kontrole, memorije za servere, program za inovativno 3D modeliranje SolidWorks Premium 2020 te program za upravljanje dokumentima SolidWorks PDM Professional CAD Editor 2020.

IKT projekt

22.11.2020. – nakon 9 mjeseci provedbe projekta imamo realiziranih 11 aktivnosti od ukupno predviđenih 16 aktivnosti. U trećem tromjesečju smo nabavili i implementirali SolidWorks Professional 2020, program za 3D modeliranje koji uključuje bazu standardnih strojarskih dijelova i sklopova. Ova aktivnost je uključila i testiranje programa i obuku zaposlenika u postupku nadogradnje programa za 3D modeliranje, a u konačnici omogućila nam kvalitetniju konstrukciju i dizajn proizvoda, alata i strojeva.

3D modeliranje

22.02.2021. – nakon 12 mjeseci provedbe projekta imamo realiziranih 13 aktivnosti od ukupno predviđenih 16 aktivnosti. U četvrtom tromjesečju smo nabavili i implementirali informacijski podsustav WMS s bar kodom koji primjenom pametnih uređaja i bar kod čitača automatizira zaprimanje, skladištenje, manipulaciju, rezerviranje i otpremu skladišnih artikala, inventuru, osigurava praćenje slijedivosti proizvodnih procesa te analizu izvršenih aktivnosti i izvješćivanje.

Također smo za skladište nabavili i implementirali program za izradu naljepnica za označavanje proizvoda, repromaterijala, potrošnog materijala, alata i rezervnih dijelova i alatnih čelika. Implementacijom ovog programa poduzeće je omogućilo digitalnu transformaciju cjelokupnog procesa označavanja, od dizajna do ispisivanja naljepnice. Posljedica implementacije su tečnije i agilnije operacije koje poduzeću omogućuju brži odaziv na promjene tržišnih uvjeta odnosno zahtjeva tržišta.

Program za izradu naljepnica za označavanje proizvoda

31.05.2021. – nakon 15 mjeseci provedbe projekta imamo realiziranih svih 16 aktivnosti od ukupno predviđenih. U petom tromjesečju smo nabavili i implementirali SolidWorks Plastics Professional 2020, paket programa SolidCAM glodanje s pripadajućim modulima i FikusWorks wire s postprocesorima.

SolidWorks Plastics Professional 2020 je programa za razvoj i tehnološku pripremu proizvodnje proizvoda od plastike na bazi 3D modela, verzija 2020. Program je instaliran na postojeće računalo u odjelu konstrukcije, to je specijalizirani program za konstrukciju alata za proizvode od plastike.

 • Navedeni program omogućuje vjerodostojnu simulaciju ključnih parametara prilikom konstrukcije i dizajna kalupa i samog proizvoda, te samim time smanjuje troškove razvoja proizvoda od plastike
 • Program je namijenjen za razvoj i tehnološku pripremu proizvodnje proizvoda od plastike na bazi 3D modela, s tehnologijom brizganja u kalupe.

Služi za simulaciju procesa i ubrzava proces konstruiranja alata za brizganje te smanjuje broj potrebnih pokušaja i na taj način smanjuje trošak proizvodnje alata za brizganje.

15 mjeseci provedbe projekta

Paket programa SolidCAM glodanje s pripadajućim modulima obuhvaća:

 • SolidCAM glodanje 2,5 D ili jednakovrijedno – (2 kom),
 • HSM modul za visokobrzinsku obradu ili jednakovrijedno – (2 kom),
 • HSS visokobrzinsko glodanje površina ili jednakovrijedno – (2 kom),
 • 3D I – Maschining CNC obrada ili jednakovrijedno – (2 kom),
 • Program za automatsko prepoznavanje rupa – (2 kom) i
 • Postprocesor SolidCAM 4x ili jednakovrijedno- (1 kom)

Sadašnji način rada uključuje ručnu obradu modela i izradu CNC programa za programske obradne centre. Korištenjem ranije navedenog paketa programa ubrzali bi procesi izrade zahtjevnih dijelova alata, te izradu kalupa za brizganje plastike, te proizvoda i strojeva. Programski paket ubrzava bržu pripremu tehnologije glodanja i smanjenje pogrešaka s obzirom da se program generira direktno na model.

Program kojim se na bazi 3D modela dosta brzo generira programski kod za izradu na CNC strojevima. Pridonosi brzini i pouzdanosti, pošto nema prepisivanja već se kod generira iz 3D modela.

15 mjeseci provedbe projekta

FikusWorks wire s postprocesorima nam ubrzava obradu crteža i izradu samog programa za erozimat - stroj koji radi na principu elektroerozije.

 • Postprocesor je dio koji se implementira u računalni alat za projektiranje inženjerskih proizvoda (CAD ili jednakovrijedno), kako bi se CNC program što bolje prilagodio za konkretno određeni tip CNC stroja.
 • Ubrzava proces izrade CNC programa i smanjuje mogućnost nastanka greške.
15 mjeseci provedbe projekta

20.07.2021. – nakon 18 mjeseci od potpisa ugovora i početka realizacije, dana 15.07.2021. uspješno smo završili provedbu projekta.

Unatoč krizi uzrokovanoj pandemijom virusa covid-19 i svim njezinim negativnim posljedicama na gospodarstvo (produženi rokovi isporuke i sl.), uspješno i u predviđenom roku implementirali smo sve aktivnosti predviđene projektom. Predujam dobiven na početku provedbe nam je omogućio stabilno financiranje projekta kroz idućih 18 mjeseci, a od 965.874,78 kn ostvarenih troškova dobili smo 618.516,29 kn bespovratnih sredstava putem 6 podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava. Nabavljeni softveri i oprema su u funkciji te je već sada vidljiv napredak u procesima konstrukcije, vođenja skladišta, računovodstva i nabave. Također je evidentan rast broja zaposlenih i ukupnog prihoda od prodaje.

EUROPSKA UNIJA

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Kontakt osoba za više informacija: Nenad Mrzlečki
Linkovi na relevantne stranice: www.strukturnifondovi.hr

  Projekti